Εγγραφές  

 

warning

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

για τις

Ηλεκτρονικές Δήλωσεις Προτίμησης

για τα ΕΠΑ.Λ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

είναι

432 ΜΑΘΗΤΕΣ

   

Ώρα Ελλάδας  

   
   

Σύνδεση  

Η δυνατότητα   παρέχεται  μόνο στους εγγεγραμμένους μαθητές του σχολείου μας ή  στους γονείς τους. Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για τους βαθμούς,  τις απουσίες του και αλλες χρηστικές πληροφορίες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα  επικοινωνίας των χρηστών με την γραμματεία του σχολειου μέσω γραπτων μηνυμάτων. Παράκληση οσοι στέλνουν μηνυματα μεσω της πλατφορμας να αναφερουν και το email τους ετσι ωστε  να λαμβάνπυν  απάντηση.

Για να συνδεθείτε με την ενημερωτική πλατφόρμα καντε κλικ στην παρακατω εικόνα.

   

Επισκέπτες  

792465
Σήμερα826
Χθες973
Εβδομάδα1799
Μήνας30147
Συνολικά από 1/10/2012 ημερομηνία ανάρτησης της ιστοσελίδας μας792465
Logged In Users Online
-
   

Συνδεδεμένοι Χρήστες  

Έχουμε 20 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

   

Εγγραφές Μαθητών στα Εσπερινά ΕΠΑΛ

Λεπτομέρειες

 

1.Στην Α’ Τάξη εγγράφονται:  
   α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου. 
   β) Μαθητές της Α’ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων,  ΛΕΝ, ΕΠΛ. 

   γ) Μαθητές της Α’ & Β’ Τάξης του 1ου κύκλου TEE.  
   δ) Μαθητές της Α’ & Β’ Τάξης των ΤΕΣ.  
   ε) Μαθητές της Δ’ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.  
   στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. 
   ζ) Μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ. 

2. Στην Α’ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α’ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ 

3. Στη Β’ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:  
   α) Όσοι προάγονται από την Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.  
   β) Κάτοχοι πτυχίου Α’ ή Β’ Κύκλου TEE.  
   γ) Μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου,  
   δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β’ & Γ’ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.  
   ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου TEE.  
   στ) Προαχθέντες της Α’ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.  
   ζ) Προαχθέντες της Δ’ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου,  
   η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών.  
   θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.  
   ι) Απορριπτόμενοι της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ.  
      ια) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.  
      ιβ) Μαθητές της Α’ και Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ  
      ιγ) Μαθητές της Γ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.  
      ιδ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό  
      ιε) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΛ, Α΄Κύκλου ΤΕΕ και Β΄Κύκλου ΤΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 

4. Στη Β’ Τάξη μετεγγράφονται:  
   α) Προαχθέντες της Α’ Τάξης ΓΕ.Λ.  
   β) Μαθητές της Β’ και Γ’ ΓΕ.Λ. 

5. Στη Γ’ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:  
  α) Οι προαχθέντες από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.  
  β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ’ ΕΠΑΛ, στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.  
  γ) Κάτοχοι πτυχίου Α’ Κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.  
  δ) Κάτοχοι πτυχίου Β’ Κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.  
  ε) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.  
  στ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα. 

 

Με την νέα υπουργική απόφαση (ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 101502/Γ2/1-7-2014)  ορίζεται ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής:

 

1. Στις σχολικές μονάδες Ημερήσιας φοίτησης εγγράφονται μαθητές οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας τους με εξαίρεση τους μαθητές που εγγράφονται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, Τομέας Πλοιάρχων, Μηχανικών οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται και πέραν του ως άνω ορίου.

2. Για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013 (Α΄193).

3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

Για το σχολικό έτος 2014-2015 για την Γ΄ τάξη Ημερησίων και Γ΄, Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου 3 της παρ.7 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α΄71) καθώς και η υπ’αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (Α΄ 1286).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Α΄,Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

 

Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι το  εδάφιο 3 της παρ.7 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α΄71) καθώς και η υπ’αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (Α΄ 1286) ορίζουν   οτι :

α) Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄

τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης

ειδικότητας.

ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικό−

τητας του ίδιου Τομέα.

iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του

ίδιου Τομέα.

iv) Οι κάτοιχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του

ίδιου Τομέα.»

 

   

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΛ  

   

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

   

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

   

Ημερολόγιο  

«  Σεπτέμβριος 2017  »
ΔΤΤΠΠΣΚ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
   

Εορτολόγιο  

   

Ο καιρός  

   

Γνωμικά-Ρητά  

   

H Ip σας είναι:  

54.225.26.154
   
© Διεύθυνση: Στρατή Μυριβήλη 108, Τ.Κ.: 81100 Μυτιλήνη, Τηλέφωνο/Fax: 22510-47721, E-mail: mail@1epal-esp-mytil.les.sch.gr, site designer ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΕ19